Löpträning och rökstopp – enklare med hjälpmedel

Om du inte slutat röka behöver det knappast sägas att det är hög tid att du gör det. Kompletterat med nya rutiner, som löpträning, underlättar du processen för dig. Ännu enklare blir det om du ersätter rökningen i sig med ett hälsosammare alternativ.

Motion och en ambition att sluta röka kan på många sätt sägas gå hand i hand. Iallafall borde det vara så. Att göra dig av med en ohälsosam vana och samtidigt börja med en ny hälsosam vana kan dock vara väldigt svårt. Något enklare kan det bli om delar av den dåliga vanan består samtidigt som du gör dig av med de mest ohälsosamma. Ett bra sätt kan vara att ersätta cigaretterna med e-cigg. Både e-cigg och vapeprodukter hittar du här, vad finns det för fler aspekter i detta?

Sluta röka i kombination med nya rutiner

eciggDu har som målbild att sluta röka och börja löpträna. Det är bara att gratulera till ditt beslut, du har öppnat dörren till ett hälsosammare liv på glänt. Att sluta röka är för många en stor utmaning, men att börja löpträna samtidigt är en bra idé. Som GöteborgsPosten och många andra skriver är motion ett av de bästa sätten att lindra röksug. Det bekräftas också av Cecilia Birgersson som jobbar som utredare inom tobaksprevention. Enligt henne är nya rutiner en av de bästa förutsättningarna för att lyckas med ambitionen att sluta röka. Till Expressen delar hon med sig av följande tips för att stärka motivationen:

  • Berätta för din omgivning att du ska sluta röka
  • Hitta nya rutiner (varav löpträning kan vara en)
  • Dela erfarenheter med andra som slutat röka

E-ciggen mer kontroversiell i Sverige än på andra håll i världen

I Sverige är e-ciggen minst sagt kontroversiell. Om du dock söker dig till exempel till Storbritannien finner du att deras myndigheter har en betydligt mer pragmatisk hållning. Landets sjukvårdsmyndighet, NHS, ser e-cigg som ett fullt gångbart sätt att trappa ned på vanlig rökning. Samtidigt är det viktigt att påpeka att de inte propagerar för det som oskadligt. Det är ett mindre ohälsosamt alternativ som bibehåller många av rökningens ritualer samtidigt som de mest skadliga delarna försvinner. I och med det kan det vara ett oslagbart sätt att trappa ned.