Så klarar du en närståendes stundande död

När en närstående står inför döden är det många känslor i omlopp. Det är en otroligt tuff situation. Att ta hjälp av både vårdpersonal och en begravningsbyrå för att kunna hantera allt är en klok idé.

Att ha en anhörig som får palliativ vård i livets slutskede är en svår situation. Både du och den anhörige vet att slutet är nära. Det är svårt att förbereda sig på vad som komma skall. Det kan dock vara en bra idé att kontakta en bra begravningsbyrå innan din anhörige avlidit. Ett tips är att ta kontakt med Fenix begravning i Helsingborg om din anhörige får palliativ vård i den staden. De erbjuder både trygg rådgivning och juridisk hjälp. Fördelen med att anlita en begravningsbyrå är att du kan få hjälp med de praktiska detaljerna kring en begravning men även få stöd och stötning om du önskar. Begravningsbyråns personal kan göra stor skillnad för dig.

“Begravningen, själva avslutet gör själva döden konkret, tror Maria.” Läs mer här

Planera begravningen med din närstående

Det kan vara tryggt att ha etablerat en kontakt med en begravningsbyrå innan dödsfallet. När en anhörig får palliativ vård och vet att det är nära slutet kan denne komma med önskningar till sin begravning. Det kan också underlätta för dig när du sedan ska planera begravningen. Men det kan även betyda mycket för den som är döende att bestämma vad som ska ingå i ceremonin. Det är många som i förtid planerar sin begravning. Tänk på att både du och din närstående kan få bra stöd från olika håll.